OR-1-3rd-floors-1
OR-1-3rd-floors-2

2-р давхрын зохион байгуулалт

Тоот Чиглэл (мкв)
201 Дэлгүүр 100.0
202a Дэлгүүр 18.5
202 Дэлгүүр 35.9
203 Дэлгүүр 45.3
204 Дэлгүүр 30.1
205a Дэлгүүр 26.2
205 Дэлгүүр 38.2
206 Дэлгүүр 12.1
Тоот Чиглэл (мкв)
207 Кофе шоп 140.5
208 Дэлгүүр 75.0
209 Дэлгүүр 52.8
210 Дэлгүүр 61.5
211 Дэлгүүр 60.4
212 Дэлгүүр 32.6
213 Дэлгүүр 64.2
214 Дэлгүүр 12.0

ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН концепц

Olympic Mall - Mongolia

өнгө 

"Олимпик Молл"-ын зэс өнгө нь Монгол уран нугарагчдыг дэлхийд таниулсан "Cirque du Soleil"-с эхтэй

Retail-brochure-08-20-8.pdf_0001_Layer-3
Retail-brochure-08-20-9.pdf_0000_Layer-2
Retail-brochure-08-20-9.pdf_0001_Layer-3

гэрлийн бүрхүүл

Цагираг, зэс өнгийн гэрэлтүүлгийн чимэглэл

Retail-brochure-08-20-10.pdf_0000_Layer-2

тааз

Урсдаг шатны дэргэдэх таазыг шаргал, зэс өнгийн гэрэлтүүлгээр чимэглэх нь

Retail-brochure-08-20-10.pdf_0001_Layer-3
Retail-brochure-08-20-11.pdf_0000_Layer-2
Retail-brochure-08-20-11_0000_Layer-2

ЛеД ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Олон улсад "молл" доторх ЛЕД гэрэлтүүлгийг мэдээлэл, зар сурталчилгаанд ашиглах нь

Retail-brochure-08-20-12.pdf_0001_Layer-3

ЛЕД БӨГЖ

"Молл"-ын гэрэлтүүлгийг ЛЕД бөгжөөр шийдэх нь 

Retail-brochure-08-20-12.pdf_0000_Layer-2
Retail-brochure-08-20-13.pdf_0001_Layer-3
Retail-brochure-08-20-13.pdf_0000_Layer-2

хана

Цайвар өнгийн интерьер, хана туургыг гялалзсан зэс өнгийн гэрэлтүүлэгтэй хослуулах нь.

Retail-brochure-08-20-14.pdf_0001_Layer-3

дижитал урлаг

"Молл"-ыг Монгол уран бүтээлчдийн урласан торго, дижитал урлагаар гоёх нь 

Retail-brochure-08-20-14.pdf_0000_Layer-2
Retail-brochure-08-20-15.pdf_0001_Layer-3
Retail-brochure-08-20-15.pdf_0000_Layer-2

ТОРГО

Монгол уран бүтээлчдийн урласан торго, дижитал зургаар хана туургыг чимэглэх нь

Retail-brochure-08-20-16.pdf_0001_Layer-3

Бусад материал 

Тансаг зах зээлийг илэрхийлсэн зэс бүрхүүл, хэлтгий хэлбэрийн шилний хослол 

Retail-brochure-08-20-16.pdf_0000_Layer-2
Retail-brochure-08-20-17.pdf_0001_Layer-3
Retail-brochure-08-20-17.pdf_0000_Layer-2

БУСАД

Максимал дизайн, төрөл бүрийн өнгө, хэлбэр, дүрс бүхий шилний хослол